Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
HERE COMES SECONDARY NAVIGATION
HERE COMES MAIN NAVIGATION
HERE COMES SECONDARY NAVIGATION

Volus ontwikkelt South Point Business Park

Ontdek

SOUTH POINT KORT EN BONDIG

South Point Business Park is een gloednieuwe ambachtelijke zone met plaats voor een 40-tal ondernemingen van verschillende grootte, gesitueerd tussen de Heirweg en de E17 in De Pinte. Het project omvat atelierwoningen, kleine KMO-ruimtes, grotere hallen met kantoren, een parkeergebouw en een ondernemingscentrum met gedeelde diensten. Dit project is in het leven geroepen omwille van de grote vraag naar ruimte voor lokaal ondernemen. Hierbij wordt gefocust op plaatselijke bedrijven die willen uitbreiden of momenteel zonevreemd zijn, en regionale bedrijven. Logistieke spelers en zware industrie kunnen niet bij ons terecht.

Aanpak

South point South point South point South point

Buurtbewoner centraal

Na eerdere bezwaarschriften, trok projectontwikkelaar Volus opnieuw naar de tekentafel en presenteert het een vernieuwd plan waarin er rekening wordt gehouden met bekommernissen van buurtbewoners. Zo blijft de bestaande houtkant voortaan behouden, werden initiële bouwhoogtes van 12 meter sterk gereduceerd naar 6 à 7 meter, krijgt de ambachtelijke zone een parkeerzone met 30 parkeerplaatsen voor buurtbewoners na de werkuren, een circulatieplan én een eigen wateropslagsysteem dat de buurt voorbereidt op het toekomstige klimaat.

TIMING & HINDER

MINIMALE HINDER VANAF EIND 2023

Het project ‘South Point Business Park’ wordt uitgevoerd in 2 fases. Fase 01 behelst openbare wegenis en milieueffecten-rapportage, Fase 02 omvat de bedrijfsgebouwen en private omgevingsaanleg. Fase 01 start eind 2023 en omvat de milieu- en wegeniswerken. Pas na het afronden van deze werken kan de vergunningsaanvraag en effectieve bouw van de 40 KMO-units plaatsvinden. Onder voorbehoud van de uiteindelijke administratieve en werfplanning, wordt voor de oplevering van dit project gemikt op 2025. Op de website zal steeds een update ter beschikking zijn van de uit te voeren werken en de voorziene duurtijd. In samenspraak met de gemeente zal eveneens een minder-hinder-plan worden opgesteld. Verkeer van en naar South Point wordt maximaal doorheen het bestaande bedrijventerrein gestuurd om het woonlint te vrijwaren van extra verkeersbewegingen. Bovendien is door verdwijnen van de retail-activiteiten op de Makro-site het aantal verkeersbewegingen sterk verminderd, wat de verkeerspieken afgetopt heeft. Het project is reeds aangepast aan de toekomstige plannen van de overheid om van de Heirweg een verkeersluwe en fietsvriendelijke weg te maken, met de nodige maatregelen om van het kruispunt van de Rozenstraat een veilige oversteekplaats te maken.

Veelgestelde vragen

Wat is South Point Business Park?

‘South Point Business Park’, is een nagelnieuw en state-of-the-art ambachtelijke zone met zo’n 40 bedrijfsruimtes van verschillende groottes, gesitueerd tussen de Heirweg en de E17 in De Pinte.

Wie is Volus?

Volus is een in Aalter gevestigde projectontwikkelaar die actief is in Oost- en West-Vlaanderen en focust op residentiële en semi-industriële projecten. Volus maakt deel uit van de familiale bouwgroep VT Invest. Meer info: https://www.volus.be/volus

Hoe zijn de plannen aangepast na de verschillende bezwaarschriften?

Na eerder protest uit de buurt, trok ontwikkelaar Volus opnieuw naar de tekentafel en presenteert het een vernieuwd plan waarin er rekening wordt gehouden met de geformuleerde bezwaren. Zo blijft de bestaande houtkant behouden, werden bouwhoogtes gereduceerd, krijgt de ambachtelijke zone een parkeerzone met 30 parkeerplaatsen (toegankelijk voor de ganse buurt na de werkuren), een circulatieplan én een eigen wateropslagsysteem dat de buurt voorbereidt op het toekomstige klimaat. 

Vragen?

Hebt u bijkomende vragen of bekommernissen over dit project? Stuur ons een bericht via het onderstaand contactformulier. 

Ik ga akkoord met het privacybeleid.